10 อันดับคนรวยที่สุดในโลก March 2010 จากการจัดอันดับของ Forbes Magazine ปรับปรุงล่าสุด March, 2010 ได้มีการเปลี่ยนผลการจัดอันดับคนรวยที่สุดในโลกใหม่แล้ว คือนาย Carlos Slim Hel ชาว Mexico โดย Bill Gates ตกไปอยู่อันดับ 2 แทน สำหรับอันดับคนรวยที่สุดในโลกโฉมใหม่เป็นดังนี้ 1. Carlos Slim Helu