กลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอี ตอนจบ ในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงเครื่องมือไอเอ็มซีที่ใช้สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทและให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนในฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้เครื่องมือไอเอ็มซีที่ใช้สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีในการลดความเสี่ยงของลูกค้าในการซื้อสินค้า (Reducing Purchase Risk for Customers) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นที่กล่าวไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา หลังจากที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของธุรกิจเอสเอ็มอีแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็หาได้หมดหน้าที่ของนักการตลาดไม่ เพราะขั้นตอนต่อไปถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและเป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีเลยทีเดียว นั่นก็คือ การใช้ความพยายามให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้า แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่าในธุรกิจเอสเอ็มอีนั้นยังมีความเสี่ยง (Risk) สำหรับลูกค้าเป้าหมายอยู่บ้าง ดังนั้นนักกลยุทธ์ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยปกติแล้วความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในธุรกิจนี้ได้แก่ การสูญเสียในเรื่องของเวลา กำลัง และเงิน (Time, Energy and Money)