สุขภาพ : ไวรัสโคโรน่า 2012! รุนแรงทั่วโลก คณะทำงานวิชาการสรุปใช้ชื่อโรคใหม่ ‘โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012’ ความรุนแรง-การติดต่อยังสรุปไม่ได้ เหตุทั่วโลกพบคนป่วยน้อยแค่ 2 ราย ไทยคุมเข้มมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรค แจ้งทุกโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ด้าน’สุกุมล’เตือนผู้แสวงบุญฮัจญ์เฝ้าระวังเชื้อ ‘โคโรน่า’ระบาด 26 ก.ย.55 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อปรึกษาหารือ เบื้องต้น เรื่อง การพบเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ มีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก(ฮู)ประจำประเทศไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯด้านสาธารณสุข(ซีดีซี)