Tag: ไทลีนอล

ไทลีนอล กรณีศึกษาสุดคลาสสิก

ไทลีนอล” กรณีศึกษาสุดคลาสสิก ________________________________________ Positioning Magazine พฤศจิกายน 2551 วิกฤตที่ถาโถมเข้าสู่องค์กร ไม่ใช่แค่ผลจากการละเลยของบริษัทเองเท่านั้น บ่อยครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดที่บริษัทได้ก่อขึ้น แต่พวกเขาก็ต้องหาทางออกอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ผลเสียก็ตกอยู่กับบริษัทอยู่ดี หนึ่งในกรณีศึกษาคลาสสิกเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นต้องยกให้กับ “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” และแนวทางที่บริษัทรับมือกับปัญหาไทลีนอลเป็นพิษ ก่อนเกิดเหตุวิกฤต ไทลีนอลเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอเมริกา มีจำนวนลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 100 ล้านเหรียญดอลลาร์ โดยเฉพาะใน 3 ไตรมาสแรกของปี 1982 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤต
Read More

ไทลีนอล กรณีศึกษาสุดคลาสสิก

ไทลีนอล” กรณีศึกษาสุดคลาสสิก ________________________________________ Positioning Magazine พฤศจิกายน 2551 วิกฤตที่ถาโถมเข้าสู่องค์กร ไม่ใช่แค่ผลจากการละเลยของบริษัทเองเท่านั้น บ่อยครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดที่บริษัทได้ก่อขึ้น แต่พวกเขาก็ต้องหาทางออกอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ผลเสียก็ตกอยู่กับบริษัทอยู่ดี หนึ่งในกรณีศึกษาคลาสสิกเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นต้องยกให้กับ “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” และแนวทางที่บริษัทรับมือกับปัญหาไทลีนอลเป็นพิษ ก่อนเกิดเหตุวิกฤต ไทลีนอลเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอเมริกา มีจำนวนลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 100 ล้านเหรียญดอลลาร์ โดยเฉพาะใน 3 ไตรมาสแรกของปี 1982 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤต
Read More