Tag: ไข้หวัดใหญ่

สุขภาพ : โรคที่มากับฝน

สุขภาพ : โรคที่มากับฝน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ควรดูแลและป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน ซึ่งมี 5 กลุ่ม รวมทั้งหมด 15 โรค ได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ 2.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อย คือ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู
Read More

สุขภาพ : หน้าฝนระวังปอดบวม

สุขภาพ : หน้าฝนระวังปอดบวม โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) พอเข้าฤดูฝนหลายคนอาจรู้สึกไม่ค่อยสบาย หรืออาจเจ็บป่วยกันมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเชื้อโรคหลายตัวที่มากับฝน โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบไปจนถึงโรคที่เกี่ยวกับปอด สถานการณ์ทั่วไปจากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม-14 มีนาคม 2552 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบของประเทศจำนวน 22,827 ราย อัตราป่วยคิดเป็นร้อยละ 36.21 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 143 ราย รายงานข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาลพญาไท 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Read More

วิธีป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

วิธีป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ • คุณภาพชีวิต หยุดแพร่เชื้อ ตัวการสำคัญป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในช่วงฤดูระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่คือ หน้าฝน ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพบว่า ร้อยละ 40 ของเด็กก่อนวัยเรียน และ ร้อยละ 30 ของเด็กในวัยเรียนนั้นมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นผลวิจัยยังพบว่า เด็กเล็กอายุไม่ถึง 1 ปี ที่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เท่ากับกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุน้อยกว่า 23 เดือน
Read More

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ • คุณภาพชีวิต เชื้อไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกับระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza virus) ซึ่งทำให้เกิดโรคกับระบบทางเดินหายใจ แต่มีความแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงและอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และผู้ที่มีความต้านทานร่างกายไม่แข็งแรง ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เคยล้างผลาญชีวิตมนุษย์อย่างร้ายแรงมาแล้วในอดีต ปี พ.ศ. 2461 เป็นครั้งแรกที่มีรายงานการระบาดของ Spanish Flu จาก subtype H1N1 ที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตราว 20-40 ล้านคน
Read More

ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดต่างกันอย่างไร

ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดต่างกันอย่างไร • คุณภาพชีวิต การติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ พบมากในเด็ก และผู้สูงอายุ ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ Influenza virus เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดบวม ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อมาก จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน
Read More

ไข้หวัดใหญ่สังเกตยากคล้ายติดเชื้อทางเดินหายใจ

ไข้หวัดใหญ่สังเกตยากคล้ายติดเชื้อทางเดินหายใจ • คุณภาพชีวิต แนะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ควรได้รับวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มอาการที่แยกไม่ได้จากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคชนิดอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เป็นที่รู้จักกันดีว่าเมื่อพูดถึงไข้หวัดใหญ่ เชื้อที่เป็นสาเหตุก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ บี และซี แต่ที่พบเป็นปัญหาในมนุษย์และจะมีการระบาดได้มาก จะเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีไข้หวัดใหญ่ชนิดบีบ้าง ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือไข้หวัดใหญ่ชนิดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล (seasonal flu) ที่ระบาดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H1N1
Read More