Tag: โอเพนซอร์ส

รู้จักกับโอเพนซอร์ส

รู้จักกับโอเพนซอร์ส โอเพนซอร์ส (Open Source) คือ ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการใช้งาน เผยแพร่ และแก้ไขตัวโปรแกรมโดยเปิดเผยรหัส (Source Code) ของตัวโปรแกรมให้กับผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมหาศาลจากทั่วโลกช่วยกันพัฒนาซอฟต์แวร์โอเ พนซอร์สผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากกว่าหนึ่งแสนโครงการ และมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุณภาพหลายตัวที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และกำลังใช้งานอยู่ในองค์กรทั่วโลก ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โอเพนซอร์สเกิดจากการรวมตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ที่ต้องการทำลายข้อจำกัดในการใช้งานซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และขาดอิสระในการปรับปรุงแก้ไขตัวซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามต้องการ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจึงสามารถนำมาใช้ในองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องห่วงเรื่องข ้อจำกัดทางลิขสิทธิ์
Read More

ก้าวที่สองของโอเพนซอร์สไทย กับการพัฒนาโปรแกรมออฟฟิศ

ก้าวที่สองของโอเพนซอร์สไทย กับการพัฒนาโปรแกรมออฟฟิศ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด นอกจากระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือ โอเอส ที่ต้องมีติดอยู่กับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแล้ว ชุดโปรแกรมอีกหนึ่งชุด ที่มีความสำคัญกับผู้ใช้งาน ทั้งที่เป็นส่วนบุคคล และองค์กรธุรกิจ คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) เรียกกันติดปากว่า โปรแกรมออฟฟิศ โดยโปรแกรมเหล่านี้ มักจะถูกติดตั้งมากกับเครื่อง หรือ ถ้าไม่มีผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะถูกร้องขอให้ ช่วยลงโปรแกรมในเครื่องพีซีให้แทบทุกเครื่อง ไม่ว่าวิธีการได้มานั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
Read More