สุขภาพ : “แมวหมา” พาเชื้อโรคมาให้ นักวิจัยสหรัฐฯ กล่าวเตือนเจ้าของแมวหมา ตลอดจน นก กระต่าย และม้าว่า อาจจะต้องเสี่ยงกับเชื้อเอ็มอาร์เอสเอ ซึ่งอาจก่ออันตรายถึงชีวิตภายในบ้านหนักขึ้น นักวิจัยของศูนย์สุขวิทยาและอนามัยในบ้านและชุมชน ที่วิทยาลัยซิมมอนส์ ในนครบอสตัน มีความเห็นว่า บรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ จะพาเชื้อเอ็มอาร์เอสเอมาสู่เจ้าของได้ พวกเขาได้ตรวจพบเชื้อดังกล่าวในการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบบ้านเรือนที่อยู่ อาศัย 35 หลังด้วยกัน พบเชื้อโรคถึงเกินกว่าครึ่ง ส่วนใหญ่อยู่ตามพื้นที่ที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ อ่างน้ำ และก๊อกน้ำ