Tag: โลจิสติคส์

สติ๊กเกอร์อุปกรณ์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์

สติ๊กเกอร์อุปกรณ์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ หรือ สลากผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ซึ่งในทางด้านการตลาดแล้ว สติ๊กเกอร์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพราะสติ๊กเกอร์ที่สวยงามจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ด้วย จึงเปรียบเสมือนกับเป็นภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการสร้างลักษณะเฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด ส่งผลให้ช่วยดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อกลับมาเลือกซื้ออีกครั้งได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงภาพพจน์ของบริษัทอีกด้วย ส่วนประกอบหลักของ สติ๊กเกอร์สามารถจำแนกได้ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ คือ 1. Surface หรือ ผิวหน้า คือ ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของสติ๊กเกอร์เป็นส่วนที่จะรองรับการพิมพ์ มี 2
Read More

เครื่องมือทันสมัยช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือทันสมัยช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน Source: กองบรรณาธิการ ปัจจุบันคนยังเข้าใจว่าคลังสินค้า หมายถึงโกดังหรือสถานที่ที่จัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมากๆ และอยู่เป็น เวลานานก่อนที่จะถูกจำแนกแจกจ่ายออกไป ซึ่งสินค้าที่เก็บนั้นมีทั้งสินค้าใหม่สินค้าเก่าค้างสต็อก และ สินค้าที่ชำรุดเสียหายรอการจัดการต่อไป แต่ในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน คลังสินค้า (Warehouse) เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์ของโลกธุรกิจ ความหมายของคำว่า คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ ที่จะจัดเก็บสินค้าหรือสำรองสินค้าไม่ว่าจะ เป็นวัตถุดิบ (Raw Materials) สินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต (Goods -in -Process) หรือ
Read More

โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ตอบโจทย์กลยุทธ์สู่ผู้นำตลาดโลก

โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ตอบโจทย์กลยุทธ์สู่ผู้นำตลาดโลก Source: ปาหนัน ลิ้ม ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารรุกพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบุเพิ่มประสิทธิภาพ-ทำให้การวางแผนการทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมช่วยปูทางไต่อันดับสู่ผู้นำตลาดโลก เผยแนวโน้มผู้ประกอบการใช้ไอทีเสริมจุดแกร่งองค์กรมากขึ้น “วัตถุดิบที่นำมาใช้ต้องมีความสดที่สุด เมื่อมาถึงต้องผลิตทันทีไม่เก็บไว้ผลิตวันหลังได้ เนื่องจากระยะเวลาที่นานออกไปจะทำให้ความสดและรสชาติเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นวัตถุดิบต้องเข้ามาพอดีกับจังหวะการผลิตในวันนั้น และต้องใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการแช่แข็ง” คุณไพบูลย์ กล่าว ประเทศไทยนับเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของโลก จากข้อมูลสถิติการส่งออกอาหารของ World Trade Organization (WTO) ระบุว่าไทยมีส่วนแบ่งตลาดด้านการส่งออกอาหารอยู่ในอันดับ 5 ของโลกโดยในปี 2549 ไทยส่งออกอาหารกว่า 6
Read More

EXIM BANK รุกเรื่องโลจิสติกส์ เปิดบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก

EXIM BANK รุกเรื่องโลจิสติกส์ เปิดบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก Source: กองบรรณาธิการ EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก” สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าส่งออกหวังลดต้นทุนทางอ้อมให้ผู้ผลิต-ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก การสนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยผงาดแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติได้ จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ส่งออกทางอ้อมให้สามารถใช้บริการด้านโลจิสติกส์ในราคาที่ต่ำ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK จึงหันมาให้ความสำคัญในการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าส่งออก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานในการผลิต-ส่งออกสินค้า ภายใต้บริการใหม่ “บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก
Read More

พื้นฐานการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

พื้นฐานการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Source: บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ไม่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กหรือเป็นผู้ใช้ตามบ้านที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคุณ การรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ข้อมูลของคุณในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่ จำเป็น เมื่อโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลนั้นมีมากขึ้น การป้องกันข้อมูลและนโยบายการสำรองข้อมูลที่มีการวางแผนอย่างระมัดระวังจะ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรใดๆ ได้ และการดำเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหายใดๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ นายเอเดรียน เดอ ลูกา ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลและการป้องกันข้อมูล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ การป้องกันข้อมูลในเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจกลุ่มซีไอโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ไอดีซี เมื่อเร็วๆ
Read More

โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย

โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย   ประเทศไทยเป็นประเทศทันสมัยค่ะ ใครรู้อะไรเห่ออะไร เราก็ต้องรู้มั่งเห่อมั่ง ดูองค์จตุคามรามเทพ นั่นปะไร วันก่อนไปงานทำบุญที่เพชรบุรี เห็นชายไทยแขวนองค์จตุคามรามเทพ อกตั้ง คอตึง กันเต็มงาน โลจิสติคส์ก็เป็นหนึ่งในความรู้ใหม่ที่กำลังเห่อกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ที่จริงโลจิสติคส์ก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่นั่นเอง พูดง่ายๆ คือการจัดการให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่บุบสลาย และต้นทุนต่ำ มีตัวอย่างเรื่องโลจิสติคส์ของการไม่บุบสลายที่ประสบด้วยตนเองเลย คือผู้เขียนเคยไปซื้อเซรามิคของจีนในงานแสดงสินค้าที่ยุโรป ที่จีนทำเลียนแบบของยุโรปโบราณ ราคาแค่หนึ่งในร้อยของของจริง ถามเขาว่า เรื่องการแพคและจัดส่งว่ามั่นใจได้แค่ไหนว่าจะไม่แตกหักระหว่างทาง คนขายตอบแบบลืมไม่ลง (คงไม่กลับไปถามซื้ออีก) ว่า
Read More