โรเซตตาเตรียมสำรวจสเตนส์ 9 สิงหาคม 2551 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) หลังจากที่ยานโรเซตตาผ่านพ้นช่วงการจำศีลเป็นเวลาสั้น ๆ ยานได้ตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ยานกำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่ง นั่นคือ การสำรวจดาวเคราะห์น้อย (2867) สเตนส์ (Steins) ขณะนี้ยานโรเซตตายังมองเห็นภาพของสเตนส์เป็นเพียงแค่จุด ๆ หนึ่งเท่านั้น แต่แม้จะเป็นเพียงจุด ภาพเบื้องต้นนี้ก็ช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้หาวงโคจรและคาบการหมุนของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้ ในช่วงแรกนี้ยานจะถ่ายภาพสเตนส์สองครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกล้องโอซิริส (OSIRIS–Infrared Remote Imaging System) หลังจากวันที่