พลังงาน : เยือนโรงไฟฟ้า’ญี่ปุ่น’ ย้อนดูพลังงานไทย แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีความพยายามผลักดันโรงไฟฟ้าทางเลือกใหม่อย่างถ่านหินและนิวเคลียร์ให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังดูเหมือนเป็นลูกผีลูกคน จากปัญหาการต่อต้านของกลุ่มเอ็นจีโอและประชาชนในพื้นที่ที่มองต่างมุมว่าอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อย่างไรก็ดีเพื่อไขข้อข้องใจว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อชุมชน ล่าสุดระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางกฟผ.นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ พจนา รองผู้ว่าการด้านสังคม กฟผ.พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างโรงไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินไร้ข้อขัดแย้ง โรงไฟฟ้ามัตชูอุระ ที่เมืองนางาซากิ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบเปิดขนาดใหญ่ ภาพที่เห็นจากมุมสูงของอาคารจะเห็นถ่านหินสีดำกองมหึมา เพื่อรอส่งผ่านไปยังขบวนการผลิต ขณะที่พื้นที่รายรอบอาณาบริเวณโรงไฟฟ้าจะเป็นทะเลทำการประมง