ส่งลูก “โกอินเตอร์” หรือ “โรงเรียนนานาชาติ” เมื่อลูกเป็นแก้วตาดวงใจ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก โดยเฉพาะกับเรื่องการศึกษาที่จะเป็นสมบัติติดตัวพวกเขาไปจนโต สมัยก่อนพ่อแม่อาจจะวิ่งวุ่นเพื่อให้ลูกได้เข้าโรงเรียนไทยดีๆ มีชื่อเสียงในย่านต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ แต่เมื่อสังคมมีทางเลือกมากขึ้น และโลกต้องการความเป็น “สากล” เดี๋ยวนี้พ่อแม่บางกลุ่มจึงกำลังสนใจปูพื้นการศึกษาแบบ “โกอินเตอร์” ให้ลูกด้วยการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอินเตอร์หรือไปเรียนเมืองนอกเมืองนาตั้งแต่ยังเด็กเสียเลย ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกต่างก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเอง ที่พ่อแม่หลายคนยังชั่งใจไม่ถูก O โรงเรียนอินเตอร์…จุดประสงค์เดิมของโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทย คือ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กนานาชาติที่ย้ายตามพ่อแม่ที่ย้ายมาทำงานในเมืองไทย เด็กลูกครึ่ง หรือเด็กที่เคยเรียนในระบบการศึกษาต่างชาติมาก่อน แต่เดี๋ยวนี้เด็กไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็กำลังสนใจเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์กันมากขึ้น โรงเรียนอินเตอร์