สุขภาพ : ตัวเหลือง ตาเหลือง ระวังไวรัสลงตับ!! โรคไวรัสตับอักเสบเอ หรือโรคไวรัสลงตับ เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือน้อยลง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเชื้อไวรัสที่พบบ่อย คือ ไวรัสตับอักเสบเอและบี – อาการ มักมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือโรคดีซ่าน แบบเฉียบพลันประมาณร้อยละ 60-70% ของผู้ป่วยเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ในกรณีที่ตับอักเสบอย่างรุนแรงจนตับวาย อาจเป็นผลทำให้เสียชีวิตได้ ในผู้ใหญ่อาการมักจะเริ่มต้นด้วยมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน