ตื่นมาหน้าหนักๆ หลับตาไม่สนิท ลิ้นชา เสี่ยงโรคหน้าเบี้ยว • คุณภาพชีวิต แพทย์ระบุรักษาได้แต่อาจไม่หายขาด โรค Bell palsy เป็นอาการหน้าเบี้ยวที่เกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ด (Facial nerve) อับเสบหรือได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดดังกล่าวออกจากก้านสมองผ่านใต้กะโหลกศีรษะ มาโผ่ลที่หน้าหูแล้วแยกเป็นสองแขนงทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าด้านเดียวกันแขนงบนช่วยในการหลับตา แขนงล่างช่วยดึงกล้ามเนื้อมุมปาก เช่น การยิ้มการห่อปาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแขนงย่อยๆ ไปเลี้ยงที่เยื้อแก้วหู และรับรสที่ลิ้นด้วย เหตุที่เรียกว่า Bell palsy ก็เพราะ ได้ชื่อตามนายแพทย์