อึ้ง! ทุก 2 วินาที โรคหัวใจหลอดเลือด คร่าชีวิตผู้ป่วย 1 คน • คุณภาพชีวิต สาเหตุจากสูบ บุหรี่-กินยาคุมมากขึ้น โรคหัวใจและหลอดเลือด นับเป็นสาเหตุการตายของคนในโลกเป็นอันดับ 1 จากสถิติพบว่า ทุกๆ 2 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 1 คน และมฤตยูร้ายตัวจริงที่ทำให้ ต้องเสียชีวิตคือ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน