Tag: โรคหยุดหายใจขณะหลับ

วิธีรักษาโรคนอนกรนชนิดรุนแรง (OSA)

วิธีรักษาโรคนอนกรนชนิดรุนแรง (OSA) โรคนอนกรนชนิดรุนแรงหรือ OSA สามารถรักษาได้ โรค OSA หรือโรคนอนกรนขนิดที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยนี้สามารถรักษาได้ ข้อบ่งชี้ในการรักษา จะพิจารณาจากระดับความรุนแรงที่ทดสอบได้เป็นสำคัญ โดยประเมินจากจำนวนครั้งที่หยุดหายใจใน 1 ชั่วโมง โดยจะนับว่ามีความรุนแรงมากเมื่อมีการหยุดหายใจ > 30 ครั้งต่อชั่วโมง ในกรณีนี้ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา สำหรับผู้ที่มีการหยุดหายใจแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการ เช่น ง่วงนอนมาก ปวดศีรษะหลังตื่นนอน ความจำถดถอย ฯลฯ หรือเมื่อตรวจพบว่า มีภาวะแทรกซ้อน ทางระบบหัวใจ และหลอดเลือดร่วมด้วยแล้ว
Read More

โรคหยุดหายใจตอนนอนคืออะไร (Sleep Apnea)

โรคหยุดหายใจตอนนอนคืออะไร (Sleep Apnea) เรื่องของการนอนหลับนั้นมีความผิดปกติได้หลายๆ รูปแบบ เช่น บางคนนอนหลับมากไป บางคนก็นอนไม่หลับ ที่แน่ๆ คือใครก็ตามที่ชื่นชมตัวเองว่าตาแข็ง ไม่ต้องนอนเป็นเวลา 2 หรือ 3 วัน แล้วเที่ยวผับเที่ยวคลับได้จนสว่างคาตานั้น ล้วนหลอกตัวเองทั้งสิ้น เพราะการนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นการต่อชีวิตอยู่รอดต่อไป โดยแต่ละคนอาจมีความต้องการการนอนหลับไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอารมณ์ในขณะนั้น  ในช่วงที่คนเรานอนหลับรวดไปทั้งคืนนั้นจะมีรูปแบบของการนอนหลับใหญ่ๆ 2 แบบ โดยจะมีความแตกต่างกันตรงความลึก หรือการสนิทของการนอนหลับ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของตา
Read More