สธ.เตือน”โรคมือเท้าปากระบาด” พบเด็กป่วยเกือบ 5 พันราย สธ.เตือนมือ เท้า ปาก ระบาดช่วงฤดูผน แนะสถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เฝ้าระวังเข้ม เผยรอบ 8 เดือนแรกปีนี้ พบป่วยเกือบ 5,000 ราย 92% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิต 3 ราย แนะหากพบเด็กมีไข้ มีผื่นขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้า ในปาก