โรคพิษสุนัขบ้า “ยิ่งร้อน” ก็ “ยิ่งร้าย” • คุณภาพชีวิต โรคพิษสุนัขบ้า “ยิ่งร้อน” ก็ “ยิ่งร้าย” ชี้ทำแขนขาอ่อนแรง ถึงตายได้ เข้าสู่ “ฤดูร้อน” แล้ว อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่คนไทยต้องระวังให้ดีก็คือ “โรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งปี 2552 นี้ เฉพาะในกรุงเทพฯ เฉพาะที่มีการรายงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค. มาก็มีผู้เป็น “เหยื่อโรคพิษสุนัขบ้า” จนต้อง “เสียชีวิต”