สุขภาพ : โรคกระดูกและข้อ…ภัยร้ายใกล้ตัว หลายคนอาจเคยมีอาการปวดหลัง ปวดตามข้อตามร่างกาย ทำให้กังวลใจว่าจะมีความผิดปกติหรือเกิดโรคร้ายแรงกับตนเองหรือไม่ ผศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง ปวดข้อ ว่า จากผลวิจัยทางการแพทย์พบว่าอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น คนทำงาน หรือนักกีฬา ซึ่งสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียว อาการปวดหลังปวดข้อนั้น ถ้าเป็นไม่มากนัก ก็สามารถบรรเทาลงได้เอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องใช้ยารักษา