แพทย์เตือน “โรคตาเสื่อม” ไม่ระวังอาจบอดได้ • คุณภาพชีวิต ชี้!! ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงกว่า 3 เท่า จักษุแพทย์เตือนโรคตาเสื่อมในผู้สูงอายุไม่ธรรมดา หากไม่ระวังอาจตาบอดได้ แนะสังเกตอาการ หากมองเห็นจุดตรงกลางภาพเป็นสีดำ ภาพเบลอ บิดเบี้ยว อย่านิ่งนอนใจควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ ชี้ผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่า และมีโอกาสเกิดเร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 ปี แนะผู้ทีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจสุขภาพตาทุก 1-2 ปี