Tag: โรคความดันโลหิตสูง

สุขภาพ : ลดพุง…ลดโรค

สุขภาพ : ลดพุง…ลดโรค คนที่ลงพุงมากๆ ทางวิชาการหมายถึงคนที่เป็นโรคอ้วน เนื่องจากการลงพุงเป็นชนิดหนึ่งของโรคอ้วนที่แบ่งตามรูปร่าง คือ อ้วนแบบลูกแพร์ (พบในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไขมันจะสะสมมากที่ตะโพก หน้าท้อง และต้นขา) และอ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล (พบมากในผู้ชาย ซึ่งไขมันสะสมมากที่ท้องจนท้องกลมคล้ายลูกแอปเปิ้ล) บางคนอาจคิดว่ารูปร่างไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ความจริงรูปร่างของเราเป็นอย่างไรเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่บอกว่าคนๆ นั้นมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง คนที่อ้วนลงพุงแบบลูกแอปเปิ้ล จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ไขมันที่สะสมที่ท้องมีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ซึ่งไม่พึ่งอินซูลิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน เช่น มะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ สูง
Read More

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง

“อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง” • อาหาร แนะเลี่ยงเค็มจัด ทานให้ครบ 5 หมู่ โรคความดันโลหิตสูงอาจเกิดได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก คือ เกิดจากโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคของต่อมฮอร์โมน โรคหลอดเลือด ฯลฯ เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่สองนั้นเป็นกลุ่มที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ หรือเรียกตามศัพท์ทางการแพทย์ว่าเป็นกลุ่ม Idiopathic ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายดังยกตัวอย่างไว้ในข้างต้นแล้วนั้น จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนั้นๆ
Read More