โมเดลคิด 2 ทาง สู่เป้าหมายหนึ่งเดียว ความน่าสนใจที่สุดของ “โครงการหัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ” ไม่ได้อยู่เพียงความสวยหรูของโปรดักท์ ดีไซน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองให้ลึกถึง “ความแตกต่าง” ของวิธีคิดระหว่างดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับ นักศึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรมจาก Royal College of Art (RCA) ประเทศอังกฤษ จากมุมมองนักออกแบบไทยจะยึดออกแบบผลิตภัณฑ์โดยยึดความสวยงามของสีสัน ฟอร์ม ความประณีตของเส้นสายของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งคอนเซปต์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้จากแรงบันดาลใจมาจากปรัชญาชีวิต วัฒนธรรมของไทย ในขณะที่นักศึกษาจากลอนดอนจะมีวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการ “ตั้งคำถาม” จากวัสดุและสิ่งของรอบตัว มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกันแบบสุดขั้ว