การสื่อสาร : ลาวเปิดมือถือ 4G ข่ายที่ 2 แซงเพื่อนบ้านไม่เห็นฝุ่น รัฐวิสาหกิจลาวเทเลคอม (ลาวโทรคม) ได้เปิดให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย และอินเทอร์เน็ตไวไฟเทคโนโลยี LTE ซึ่งทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆ แห่งนี้เป็นเพียงประเทศที่ 2 ในอาเซียน ถัดจากสิงคโปร์ที่เปิดใช้ระบบสื่อสารไร้สายยุคที่ 4 ด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐาน GSM ทำให้เชื่อมต่อเข้ากับเวิลด์ไวด์เว็บเร็วขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว เป็นการเปิดให้บริการระบบ 4G ครั้งแรกภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Long Term