“โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ” โลกของ ‘กบ’ ไม่ยอมอยู่ในกะลา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2547 12:28 น. “โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ. “ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ “เอสเอ็มอีแบงก์” เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษ แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรแห่งความหวังของผู้เริ่มก่อร่างสร้างตัว นอกจากนั้น เผยหมดเปลือกถึงตัวตนแก่นแท้ รวมทั้งชีวิตส่วนตัวลึกๆ ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เปิดวิสัยทัศน์ หัวเรือเอสเอ็มดีแบงก์ เนื่องจากเอสเอ็มดีแบงก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย