โจรเสื้อสูท นอกจากภารกิจป้องกันและ ปราบปรามโจรเสื้อสูทแล้ว ในปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ศึกษารูปแบบและวิธีการกระทำความผิดของคดีเศรษฐกิจสำคัญ 5 คดีพิเศษซึ่งเป็นรูปแบบกลโกงที่ประชาชนต้องระมัดระวัง 1.คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันพบว่ามีการดำเนินการในลักษณะเป็น “ขบวนการ” หรือ “องค์กรอาชญากรรม” ซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้โดยเฉพาะโรงงานผลิตซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มีทั้งคนไทยและต่างชาติร่วมดำเนินการ ส่วนผู้ค้าปลีกและค้าส่งมักมีอิทธิพล ให้ความคุ้มครอง ในปี 2549 องค์การ สหประชาชาติเคยเปิดเผยข้อมูลว่า องค์กรอาชญากรรมมีรายได้ถึง 2 ล้านดอลลาร์ จากการฟอกเงิน การทำสินค้าปลอม และการละเมิดลิขสิทธิ์ ในประเทศไทยรูปแบบและแนวโน้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำซ้ำแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งกระทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ, มีการดาวน์โหลดภาพยนตร์ทางอินเทอเร์เน็ตแทนการผลิตจากโรงงาน,