โค้ชชิงผู้ใหญ่ Post Today – ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร จัดรายการวิทยุประเภท How To โดยผสมผสานกับเพลงสากลเพราะๆ ทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 น. จนถึง 18.50 น. ที่สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 FM ชื่อว่ารายการ เวลาผู้จัดการ หรือ The Manager’s Time …