โคลอสเซียม โคลอสเซียม ภาษาละติน แปลว่า มหึมา ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จักรวรรดิโรมันกำลังรุ่งเรือง เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เป็นสถานที่ๆ มีการนำคริสเตียนมาสู้กับสิงโตและสัตว์ป่า ตอนที่ทำพิธีเปิดเมื่อ ค.ศ. 80 มีการแสดงการต่อสู้อยู่ 100 วัน มีคริสเตียนและสัตว์ป่าตายไปมากมาย จนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวในสมัยกลาง โคลอสเซี่ยมเกิดความเสียหายและปิดใช้ในที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย ประวัติ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างโดยนักโทษชาวยิว