แหนมห่อ (ซึ่โครงหมู) เงินลงทุน 900 บาท รายได้ 400 – 500 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ กะละมัง ถุงพลาสติก หนังยาง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนผสม กระดูกหมูหรือซี่โครงหมู 1 กิโลกรัม ข้าวสารข้าวเจ้า 1 กิโลกรัม กระเทียมแกะกลีบ 1 กิโลกรัม