แมกซ์ แพลงค : Max Planck   เกิด        วันที่ 23 เมษายน ค.ศ.1858 ที่เมืองคีล (Kiel) ประเทศเยอรมนี (Germany) เสียชีวิต วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1947 ที่เมืองกอตติงเกน (Gottingen) ประเทศเยอรมนี (Germany) ผลงาน   – ผู้ค้นพบทฤษฎีควอนตัม (Quantum