ผ่าแฟรนไชส์ไทยเหตุใดไม่รุ่ง! ชี้ลงทุนต่ำเกลื่อน เสี่ยงตายหมู่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 มกราคม 2550 10:06 น. จากงานสัมมนา หัวข้อ “ผ่ามิติ แฟรนไชส์” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เชิญ “ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดย ชี้สาเหตุแฟรนไชส์ไทยไม่รุ่ง เพราะตัวผู้ประกอบการ ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อยังไม่เข้าใจในระบบ และความหมายที่แท้จริงของแฟรนไชส์ เน้นปล่อยธุรกิจลงทุนต่ำ