Tag: แฟรนไชส์

‘ข้อดี’ 6 ประการของการซื้อแฟรนไชส์

‘ข้อดี’ 6 ประการของการซื้อแฟรนไชส์ ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารนครหลวงไทย เผยในงานสัมมนาเรื่องการประเมินโอกาสทางธุรกิจและการพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์ว่ามี “เคล็ดลับ 6 ข้อดี” ในการซื้อแฟรนไชส์ ดังต่อไปนี้ 1.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผู้เป็นแฟรนไชซี่จะได้รับสิทธิเกี่ยวกับการถ่ายทอดระบบงาน กรรมวิธีการผลิตต่างๆ โดยจะได้รับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ความลับเกี่ยวกับกรรมวิธี และสูตรการผลิตต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะแฟรนไชส์ประเภทโรงเรียน เนื่องจากหากต้องการเปิดโรงเรียนจะต้องขออนุญาตเกี่ยวกับการขอเป็นสถานประกอบการทางด้านการศึกษาซึ่งตรงนี้แฟรนไชซอร์จะเป็นผู้ขอให้กับแฟรนไชซี่ซึ่งสะดวกกว่าการเข้าไปขอเปิดโรงเรียนด้วยตัวเอง 2.แฟรนไชซี่จะได้รับบริการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากแฟรนไชซอร์ตัวจริงเท่านั้น
Read More

สุดยอดแฟรนไชส์ (สไตล์มะกัน)

สุดยอดแฟรนไชส์ (สไตล์มะกัน) (จิระ ห้องสำเริง www.SmeMedia.Com ) ดูจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับ ว่า ทุกๆ ต้นปี ต้องมีการจัดอันดับกันในแทบจะทุกเรื่อง มีทั้งอันดับข่าวดัง อันดับบุคคลเด่น อันดับยานยนตร์ชั้นยอด และอีกหลายต่อหลายการจัดอันดับ ในเรื่องของแฟรนไชส์ ก็เช่นกัน เขามีการจัดอันดับกัน ทุกปี แต่เป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับ ในประเทศไทย คงต้องคอยกันอีกสักพัก(ใหญ่) เพราะระบบฐานข้อมูลเรายังต้องรวบรวมกันและพัฒนากันอีกมาก การจัดอันดับแฟรนไชส์ประจำปี 2005 ที่เมืองลุงแซมนี้ ผมเอามาจาก เวบไซต์
Read More