แผนลงทุนซื้อบ้าน/รถ ปัจจัยสาวทำงานยุคใหม่ ข้อแนะนำเรื่องการเลือกที่อยู่อาศัยของสาวโสด นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส หัวหน้าการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ. ทิสโก้ จำกัด ให้ความเห็นว่าควรเลือกที่จะอยู่คอนโดมีเนียมดีกว่าการไปซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ เพราะนอกจากจะไม่เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็น ยังตัดปัญหาในส่วนของการดูแลรักษา เหตุผลที่น่าสนใจของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนั้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่ราคาสินทรัพย์ลดลงมา การไปเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เดือนละ 5-6 พันบาท ถ้าเป็นในเมืองก็อาจสูงถึง 1 หมื่นบาท อาจไม่คุ้มเมื่อเทียบกับการเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วได้เป็นกรรมสิทธิ์แทน ถ้าเลือกทำเลดีๆ ใกล้ที่ทำงาน การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคดี ก็สามารถตัดปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในการซื้อรถด้วย การวางแผนเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัย ขั้นแรกหลังจากสรุปได้แล้วว่าต้องซื้อ ลำดับต่อไป