แนะวิธีเขียนแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ การเริ่มต้นธุรกิจ ที่ท่านต้องรู้หากคิดจะเขียนแผนธุรกิจ..เพื่อ เริ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ คู่มือ คู่มือเขียนแผนธุรกิจ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจบริการ บริการธุรกิจ smes สร้างธุรกิจ แนะวิธีเขียนแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็น ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการ ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ เปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะช่วยชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนใน กระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ