Tag: แผนธุรกิจ

วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย

วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย วันที่ : 4 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation & Development) หรือ OECD ได้จัดทำโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ปี 2549
Read More

MLM หลักการของ Tree Diagram

MLM หลักการของ Tree Diagram               สำหรับบุคคลหลายคนที่ไม่เข้ามาสู่ธุรกิจ MLM มีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่ง คือ ไม่ค่อยรู้จักใคร  ไม่รู้จะไปขายใคร  เลยคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม    คำถามนี้  ผมได้ถามเพื่อนของผมว่า  เขาคิดอย่างไร?  ซึ่งเพื่อนของผมอธิบายว่า  เราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะๆ ก็ได้ เพราะว่า เราใช้หลัก Tree Diagram ซึ่งหัวใจของมัน ก็คือ เราใช้คนรู้จักของคนรู้จักเป็นตัวขยาย ฐานลูกค้าออกไปได้เรื่อยๆ ประมาณนี้
Read More

5 Why(สืบกลับย้อนอดีต) + 6 IF( พยากรณ์อนาคต) = ?

5 Why(สืบกลับย้อนอดีต) + 6 IF( พยากรณ์อนาคต) = ? หลายปี มาแล้ว ผมได้อ่านหนังสือ ที่ชื่อว่า ซัมซุงมหาอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนแนวคิดของ ลีกอนฮี มีอยู่บทหนึ่ง ผมอ่านแล้วสะดุด ซึ่งในบทนี้ คุณ ลีกอนฮี ได้เขียนไว้ว่า ตัวเขานั้นหากจะทำอะไรแล้ว จะถามกับตัวเองเสมอว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น แล้ว….จะเป็นอย่างไร ? ,ถ้า….อย่างโน้น อย่างนี้
Read More

กว่าจะมาเป็น 7-11

กว่าจะมาเป็น 7-11 ประวัติความเป็นมา 1. CP ได้ซื้อ License 7-Eleven จากบริษัท เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้ฤกษ์เปิดร้านเป็นสาขาแรกในเมืองไทยตรงหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 2. 2 ปี แรกที่ดำเนินการ 7-11 ใช้กลยุทธ์ซื้ออาคาร เพื่อเปิดร้าน ซึ่งกลยุทธ์นี้
Read More

TIPบริหารจัดการธุรกิจSMEs…10 ข้อพึงระวังสำหรับแผนธุรกิจ

TIPบริหารจัดการธุรกิจSMEs…10 ข้อพึงระวังสำหรับแผนธุรกิจ เพียงแค่เกริ่นคำว่า “แผนธุรกิจ” หรือ “Business Plan” ก็เกิดเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ นานา บ้างแจงเหตุจำเป็น “ทำไมต้องทำ?” “ทำแล้วได้อะไร?” ซึ่งคำตอบแรกๆ ที่ผุดในความคิดคือ สิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ในการขอเงินกู้จากธนาคารง่ายขึ้น แล้วจึงตามมาด้วยคำถามยอดฮิตว่า “ต้องทำอย่างไรเล่า?” หรือ “ทำอย่างไรให้แผนธุรกิจของตนนั้นไร้ปัญหา?” ปัจจุบัน แผนธุรกิจถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มักพบอยู่เสมอว่าแผนธุรกิจที่นำเสนอนั้นมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้แผนธุรกิจเหล่านี้ถูกปฏิเสธหรือต้องกลับไปแก้ไข ซึ่งบางครั้งข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นเพียงรายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียโอกาส หรือเสียเวลาในการจัดทำแผนธุรกิจใหม่อันเป็นการเสียโอกาสในทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อพึงระวังเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจไว้พอสังเขปเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า แผนธุรกิจที่จัดทำขึ้นและนำเสนอนั้นมีความสมบูรณ์พียงพอที่จะนำเสนอต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
Read More

‘กำไร’ และ ‘เงินสด’ ใน’แผนธุรกิจ’

“กำไร” และ “เงินสด” ใน “แผนธุรกิจ” ท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ของผมในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา คงจะได้ไอเดียเบื้องต้นแล้วว่า “กำไร” ที่ได้จากการทำธุรกิจ กับตัว “เงินสด” ในมือที่กิจการมีอยู่ เป็นตัวเลขที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ผมเคยยกตัวอย่างธุรกิจพื้นๆ ที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจเพื่อประกอบความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจอยากสร้างธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะเป็นเถ้าแก่ใหม่ สมมติซื้อหนังสือพิมพ์มาขายจำนวน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 7 บาท นำไปขายในราคาเล่มละ 8 บาท โดยขายเป็นเงินสด
Read More

แผนธุรกิจเริ่มที่ตัวสินค้า จบที่ผลตอบแทน

แผนธุรกิจเริ่มที่ตัวสินค้า จบที่ผลตอบแทน จะเขียนแผนธุรกิจ ต้องมีตัวสินค้า หรือการที่อยากจะทำเป็นธุรกิจไปไม่ได้ ที่จะเขียนแผนธุรกิจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรเลย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการเขียนแผนธุรกิจหลายคนที่มีความสนใจที่จะรู้ว่า แผนธุรกิจเขาเขียนกันอย่างไร แต่เมื่อถูกถามว่า อยากจะทำธุรกิจอะไร ก็ไม่สามารถตอบได้ ความรู้ที่ได้รับไปจากการอบรม ก็เลยนำไปต่อยอดเพิ่มเติมไม่ได้เต็มที่นัก ดังนั้น ผมจึงขึ้นหัวบทความตอนนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า การเริ่มต้นการเขียนแผนธุรกิจ จะต้องเริ่มจากการมีภาพของตัวสินค้าหรือบริการที่เราอยาก จะทำเป็นธุรกิจของเรา อย่างชัดเจนอยู่ในใจเสียก่อน ภาพของตัวสินค้าหรือบริการจะต้องชัดเจนมาก จนสามารถนำมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบาย ให้ผู้อื่นได้เข้าใจและเห็นภาพของตัวสินค้า หรือบริการตรงกับภาพที่เจ้าของสินค้ามีอยู่ในใจเช่นกัน ประสบการณ์ที่ผมเคยพบมา มักจะเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าของสินค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างชัดเจน และถ้าเจ้าของสินค้า
Read More

ท่านต้องเข้าใจสักนิด ก่อนคิดเขียน แผนธุรกิจ (business plan)

ท่านต้องเข้าใจสักนิด ก่อนคิดเขียน แผนธุรกิจ (business plan) เนื่องจากในปัจจุบันการที่ผู้ประกอบการจะติดต่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการขอเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกองทุนร่วมทุน จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจประกอบการพิจารณา ทำให้แผนธุรกิจถือเป็นส่วนประกอบหรือเอกสารสำคัญชนิดหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องมีการจัดทำขึ้น จนบางครั้งทำให้ผู้ประกอบการคิดว่าการที่ตนเองมีแผนธุรกิจคือสิ่งที่ทำให้ตนเองกู้เงินหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากเหตุผลที่ต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจของผู้ประกอบการดังกล่าว จึงส่งผลให้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านการจัดทำแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ทั้งจากเอกสาร หรือสื่อบันทึกต่างๆเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ โครงร่างการเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ เป็นต้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ
Read More

ถ้าจะไปรอด ต้องรู้เรา ด้วยแผนธุรกิจ

ถ้าจะไปรอด ต้องรู้เรา ด้วยแผนธุรกิจ แผนธุรกิจ เปรียบเสมือน เข็มทิศในการเดินทาง ผู้เดินทางมีป้ายบอกทาง ถ้าท่านเดินทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ แผนที่จะบอกเส้นทางผ่านจังหวัดต่างๆที่จะไปถึงจุดหมาย ขอให้ท่านเริ่มต้นขับรถให้ถูกถนน คือ ถนนพหลโยธิน ป้ายบอกทางจะนำทางท่านโดยไม่หลงทาง สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีป้ายบอกทางเหมือนการเดินทาง ถ้าผู้ประกอบการไม่คิดวางแผน การดำเนินธุรกิจปล่อยให้เป็นไปตามยถา ก็ยากที่จะบอกได้ว่าจะถึงจุดหมายได้อย่างไร ถ้าเปรียบกับการเดินทางก็อาจจะหลงทางสะเปะสะปะ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่เปรียบเหมือนเข็มทิศในการเดินทาง ให้รู้ว่าเป้าหมายอยู่ไหน จะต้องทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายได้ แผนธุรกิจนั้น สำคัญไฉน ผู้ประกอบการพึงรู้สถานการณ์ของตนในอดีต ทราบปัจจุบัน และทำนายอนาคต
Read More

แผนธุรกิจ ‘เจ๋ง’ เข็มทิศสู่สำเร็จปัดทางปฎิเสธแหล่งเงินตลาด

แผนธุรกิจ “เจ๋ง” เข็มทิศสู่สำเร็จปัดทางปฎิเสธแหล่งเงินตลาด แผนธุรกิจ เคยถูกจำกัดวงว่าเป็นความจำเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่เมื่อโลกการค้าเปลี่ยน แปลงมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และโอทอปก็เห็นความสำคัญของแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในเมื่อแผนธุรกิจนั้นเปรียบเป็นเข็มทิศ ที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับตัวเอง เพราะการทำธุรกิจ ก็เหมือนการเอาเรือล่องไปกลางทะเลที่เวิ้งว้างหากขาดเข็มทิศก็ย่อมหาฝั่งไม่เจอ ล่าสุดหัวข้ออบรมเรื่องแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได้รับความนิยมสูงสุดกว่าหัวข้ออบรมอื่นๆ แม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ตาม รศ.ไว จามรมาน อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรหัวข้อแผนธุรกิจ กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา
Read More