Tag: แผนที่ความคิด

การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิดในการระดมสมอง

การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิดในการระดมสมอง Apply Mind Map® for Brainstorming เรียบเรียงโดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU การระดมสมองเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องของการประยุกต์แผนภูมิความคิดกับการระดมสมอง เรามาทำความรู้จัก การระดมสมองกันก่อน Brainstorming คืออะไร เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุด การระดมสมองมุ่งเน้นที่จำนวนความคิด ไม่ใช่คุณภาพ ทำไม ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของทีมควรตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้มากที่สุด วิธีการระดมสมองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสนุกที่สุดในการที่จะสร้างบัญชีความคิดต่างๆ
Read More

แผนที่ความคิด

แผนที่ความคิด วันนี้ใคร่จะแนะนำหลักสูตรการสัมมนาสักเรื่องหนึ่งครับ มีชื่อหลักสูตรว่า Mind Map หรือที่หลายๆท่านเรียกขานกันในภาษาไทยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวว่า แผนที่ความคิด Mind Map เป็นหลักสูตรสั้นๆระยะเวลา 1 วันหรือประมาณ 6 ชั่วโมงจบครับ เหมาะสำหรับทุกคนและทุกองค์กรที่ประสงค์จะพัฒนาระบบการคิดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองหรือบุคลากร ผมเองก็เคยมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง Mind Map นี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ที่เข้าไปเรียนก็เพราะความอยากรู้อยากเห็นว่า Mind Map คืออะไร? อีกทั้งยังสงสัยว่าความคิดหรือสมองของคนเรานั้น สามารถออกแบบวางแผนให้เป็นแผนที่ทางความคิดได้จริงหรือไม่ประการใด? ปรากฎว่าโชคไม่เข้าข้างครับ นั่งฟังอยู่ได้เพียงครึ่งวัน เป็นอันมีธุระด่วนต้องจรลีออกจากห้องเรียนไปก่อนอย่างน่าเสียดาย
Read More

แผนที่ความคิด(MIND MAP)

แผนที่ความคิด(MIND MAP) คณะทำงาน KM สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนตรศรีอยุธยา Mind Map คือ อะไร Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆทั้งสิ้น เป็นการเขียนตามความคิด ที่เกิดขึ้นขณะนั้น การเขียนมีลักษณะเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้าน สาขาออกไปเรื่อยๆ ทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติอย่างและมีการจินตนาการกว้างไกล แผนที่ความคิด ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกความคิดของการอภิปรายกลุ่ม หรือการระดมความคิด โดยให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็น และวิทยากรจะทำการ จดบันทึกด้วยคำสั้นๆ
Read More