แผนการเงิน ในแผนธุรกิจสำหรับผู้กอบการมือใหม่     แผนการเงิน ในแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดในการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อมาถึงขั้นตอนของการเขียน แผนการเงิน ครั้งใดความปวดเศียรเวียนเกล้าก็จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรมกันอย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อยกเว้นเลยสักครั้ง แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่าปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเราก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจเรื่องการเงินและการบัญชี ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นเรื่องของ สายเลือด ที่มาหล่อเลี้ยงธุรกิจเลยทีเดียว การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อศักยภาพและความเป็นไปได้ของธุรกิจที่ต้องการจะเขียนแผนธุรกิจก็ว่าได้ ผู้ประกอบการใหม่ จึงควรตระเตรียมตัวเองให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนหรือการไหลของเงินที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกิจอย่างเพียงพอ แผนการเงิน ในแผนธุรกิจเริ่มใหม่ มักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะการดำเนินธุรกิจ ส่วนแรก จะเป็นแผนการเงิน ในช่วงของการเตรียมจัดตั้งธุรกิจ