Tag: เออีซี

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี (จบ)

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี (จบ) รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี : เพียงพอ หรือ ขาดแคลน (จบ) มาถึงตอนสุดท้ายของพลังงานไทยกับเออีซีแล้วครับ ก็มาคุยกันต่อถึงผลเสียต่อภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับ ผมเห็นว่า 1.นโยบายภาครัฐอาจให้ความสำคัญต่อการผลิต/การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกอื่นของประเทศเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนไป เนื่องจากคิดว่ายังสามารถนำเข้าพลังงานราคาถูกกว่าจากแหล่งพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกันมาใช้ในประเทศได้ 2.แรงขับในการเร่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทางเลือกอื่นเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาจลดลงเนื่องจากพลังงานดังกล่าวยังมีต้นทุนที่แพง 3.การเตรียมพร้อมในการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทางเลือกอื่นในภาคอุตสาหกรรมอาจลดลงเนื่องจากต้นทุนจากการใช้พลังงานนำเข้าที่ได้จากธรรมชาติ มีราคาถูกกว่า 4.การโยกย้ายโรงงาน/การขยายโรงงานอุตสาหกรรมหรือการขยายกำลังการผลิตไปยังพื้นที่ที่ใกล้แหล่งพลังงานดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ/ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากระยะทางที่ไกลขึ้น โดยสรุปแล้ว ผมมีข้อเสนอแนะสำหรับนโยบายภาครัฐว่า รัฐบาลควรยังคงสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือก/พลังงานหมุนเวียนต่อไป เนื่องจากแม้การเชื่อมโยงพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านจะสร้างความมั่นคงด้านซัพพลายพลังงานให้ก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยัง ไม่สามารถมั่นใจได้ตลอดไปเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบเข้ามาทำให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถซัพพลายพลังงานให้ได้ตลอดเวลา
Read More

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี ตอน 2

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี ตอน 2 รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี : เพียงพอ หรือ ขาดแคลน (2) รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี : เพียงพอ หรือ ขาดแคลน (2) : โดย … ดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน
Read More

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี

AEC : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : อนาคตพลังงานไทยในเออีซี : เพียงพอ หรือ ขาดแคลน รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : ความท้าทายแห่งอนาคต ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (จบ) : โดย … ดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Read More

AEC : สรรพากรเตรียมรีดภาษีซื้อผ่านเน็ต หวั่นเปิด AEC รายได้วูบ

AEC : สรรพากรเตรียมรีดภาษีซื้อผ่านเน็ต หวั่นเปิด AEC รายได้วูบ สรรพากรตื่นตัวรับ AEC เล็งให้ผู้ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ระบุหากไม่ทำหวั่นรายได้ภาษีวูบ หลังเปิดเสรีอาเซียนตลาดขายสินค้าทางเว็บบูมทั่วโลก แบงก์ชาติเปิดประมูลพันธบัตร ต.ค. วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท อายุ 13 วัน นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจขายสินค้าบนโลกออนไลน์ต้องเตรียมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทางกรมฯ จะยังไม่ขึ้นภาษีใดๆ แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยรองรับเออีซี
Read More

AEC : เปิดวิสัยทัศน์’นคร ศิลปอาชา’ พัฒนาแรงงานรองรับเออีซี

AEC : เปิดวิสัยทัศน์’นคร ศิลปอาชา’ พัฒนาแรงงานรองรับเออีซี การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ของไทยใน 3 ปีข้างหน้า ทำให้รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ต้องลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมพัฒนาเยาวชนและแรงงานไทยกันขนานใหญ่ โดยเฉพาะกำลังแรงงานและแรงงานไทยกว่า 38 ล้านคน จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะฝีมือ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งหน่วยงานเป็นเสมือนทัพหน้าดูแลภารกิจสำคัญนี้คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สังกัดกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันมี ”นายนคร ศิลปอาชา” อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี
Read More

พลังงาน : ผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินมัณฑะเลย์

พลังงาน : ผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินมัณฑะเลย์ กฟผ.อินเตอร์ฯ ผนึกราชบุรีโฮลดิ้ง และพรีไซซเพาเวอร์ ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ หลังการพัฒนาพื้นที่ทวายไม่ชัดเจน เตรียมเดินทางเจรจาพันธมิตรท้องถิ่น มั่นใจได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีนี้ เชื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตหลังเปิดรับเออีซี แหล่งข่าวจากบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยการชักชวนจากบริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด ซึ่งมีพันธมิตรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์ ให้เข้าไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
Read More

AEC : อคส.โชว์แผน 4 ปีรับเออีซีบูม

AEC : อคส.โชว์แผน 4 ปีรับเออีซีบูม ยิ่งนานวันการตรวจสอบทุจริตโครงการ”หอมแดง” กำลังกลายเป็นคดีมีความร้อนแรงไม่แพ้โครงการทุจริตรับจำนำข้าว และสังคมกำลังจับตาท่าทีของคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ด องค์การคลังสินค้า หรือ (อคส.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นแม่งานหลักในโครงการดังกล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของ พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อคส.หรือไม่ “ฐานเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.ท.ไพโรจน์ ปัญจประทีป ประธานบอร์ด อคส. ถึงเรื่องดังกล่าว ตลอดจนทิศทางการดำเนินงาน ของ อคส.ทั้งภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล
Read More

AEC : ‘ซัยโจ เด็นกิ’ขยายกำลังผลิตพร้อมรับเออีซี

AEC : ‘ซัยโจ เด็นกิ’ขยายกำลังผลิตพร้อมรับเออีซี “ซัยโจ เด็นกิ” เตรียมพร้อมรับตลาดเออีซี ปี 56 ควักทุนเกือบ 400 ล้านบาท ขยับไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศเพิ่มเป็น 5 แสนเครื่องต่อปี ตั้งเป้าปีถัดไปจะโตถึง1 ล้านเครื่อง พร้อมรุกคืบงานวิจัยและพัฒนาศึกษาลู่ทางลงทุนนอกบ้าน โฟกัสอีก 5 ปี สัดส่วนผลิตป้อนตลาดส่งออกจะเพิ่มเป็น 65% ชี้แนวโน้มตลาดพรีเมียมโตมากขึ้น นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท
Read More

AEC : นายกฯถกครม.เวียดนามดันค้าข้าวอาเซียน

AEC : นายกฯถกครม.เวียดนามดันค้าข้าวอาเซียน ประชุมครม.ไทย-เวียดนาม เน้นผนึกกำลังเรื่องข้าว 5 ประเทศอาเซียน ตั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมมือความมั่นคงด้านอาหาร-พลังงาน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่า รัฐบาลได้ให้ทุกกระทรวงเตรียมแนวทางต่างๆ รองรับ ลงลึกในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดในระดับภูมิภาค มีการเชื่อมโยงคมนาคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง ซึ่งการเตรียมตัวจะต้องทำทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งนี้ไทยมีสินค้าบริการมีของดีอยู่แล้วในการพัฒนาต่อยอดและประชาสัมพันธ์
Read More

AEC : “บุญทรง”จีบพม่าร่วมมือค้าข้าว พร้อมดันนักลงทุนไทยปักฐานผลิตรับเปิดเออีซี

AEC : “บุญทรง” จีบพม่าร่วมมือค้าข้าว พร้อมดันนักลงทุนไทยปักฐานผลิตรับเปิดเออีซี “บุญทรง”ใช้โอกาสประชุม JTC ไทย-พม่า ดึงร่วมมือค้าข้าวตลาดโลก ดันราคาให้สูงขึ้น หลังตกลงเวียดนาม กัมพูชา และลาวเรียบร้อยแล้ว เล็งดันนักลงทุนไทยตั้งฐานการผลิตสินค้าเกษตร ประมง สิ่งทอ ยานยนต์ ยาง พร้อมเชื่อมโยงโลจิสติกส์ เชื่อมถนน รถไฟ เปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม หวังใช้ประโยชน์จาก AEC ให้มากที่สุด นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Read More