เหตุเกิดจากอ้วนลงพุง           ปัญหาของ “ความอ้วน” ที่ทราบกันดีก็คือเรื่องของโรคแทรกที่เรื้อรังตามมา ปัจจุบันความรุนแรงของโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการบริโภคอาหาร ทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีอัตราการอ้วนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ “โรคอ้วนลงพุง” หรือ “Metabolic Syndromes” ซึ่งกระทรวงสาธาณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะอ้วนลงพุง จึงมีการรณรงค์โครงการ “คนไทย ไร้พุง” หรือ “ลดอ้วน ลดโรค” เพื่อให้เห็นปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในอนาต โรคอ้วนลงพุงเป็นอย่างไร?           อ้วนลงพุงเป็นภาวะความอ้วนที่มีไขมันสะสมบริเวณช่องท้องมากกว่าปกติ ทั้งยังมีสะสมในอวัยวะอื่นที่สำคัญในร่างกายและเกิดอันตรายได้ง่าย ภาวะอ้วนลงพุงเกิดได้แม้จะมีค่าดรรชนีมวลกาย BMI (Body