‘เสื่อกกสุริยา’ โอทอป 5 ดาว ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ส่งออก โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2550 10:27 น. คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่างบุคคลเกียรติยศ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในงาน OTOP Mid Year 2007 กับการฟื้นฟูวิชาทอเสื่อกกจันทบูรณ์ให้ดูทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ทำให้ก่อเกิดเป็น “กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า” จ.จันทบุรี การันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ระดับ