Tag: เสี่ยง

การไม่ยอมเสี่ยงเลย เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

การไม่ยอมเสี่ยงเลย เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรุงเทพธุรกิจ Fundamental ได้ลงบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการลงทุนส่วนตัวของดิฉัน โดยพาดหัวประโยคที่ดิฉันพูดว่า “กลัวความเสี่ยง…ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง” ตลอดสัปดาห์ดิฉันจึงได้รับคำถามจากผู้คนมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลักของการบริหารเงินออมคือ เมื่อเราทำงานหนักเพื่อหาเงินมาแล้ว เราต้องแบ่งเงินออมนั้นเก็บไว้ และนำไปลงทุน ผู้ลงทุนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คือเวลาลงทุนจะสนใจแต่ที่ปลอดภัยไว้ก่อน ถึงแม้ผลตอบแทนจะน้อยเพียงใดก็ตาม แต่หากท่านนำ “กฎของเลข
Read More

เสี่ยง…ปัญหาหนักอกของผู้บริหาร

เสี่ยง…ปัญหาหนักอกของผู้บริหาร เมื่อคุณต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต เช่น สินค้าที่คุณกำลังจะส่งให้ลูกค้าเกิดตกเรือหรือตก เครื่อง เมื่อถึงกำหนดส่งสินค้า แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ คอลัมน์ Risk Management จะนำประสบการณ์ของคนทำงานที่อยู่ในสถานการณ์คับขันและ ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเสียหายของพวกเขามาเล่าสู่กันฟัง โดยจะเริ่ม ตั้งแต่ฉบับเดือนหน้าเป็นต้นไป ฉบับนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ Accenture บริษัทที่ปรึกษาข้าม ชาติได้สำรวจจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากหลายประเทศว่ามีอะไรกันบ้าง เพื่อเป็น การเรียกน้ำย่อยกันก่อน ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เราได้ยินบริษัทต่างๆ ลุกขึ้นมาปรับโฉมองค์กรเป็นการใหญ่ โดย มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก แต่เมื่อ
Read More