สองเว็บไซต์ดัง ที่ไม่ควรมองข้าม มีเว็บไซต์มากมายในปัจจุบันที่เอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจขนาดย่อม ซึ่ง 2 เว็บไซต์ ที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม www.sme.go.th ที่มีข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ และเสริมสร้างเอสเอ็มอี อย่างแท้จริง ปัจจุบัน เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย เพราะเพียงแค่ คลิก คลิก เข้าไปเท่านั้น ก็จะได้ข้อมูลมากมาย ดังที่ต้องการ