Tag: เวลา

ทำอย่างไรถึงจะใช้เวลาอย่างมีค่า?

ทำอย่างไรถึงจะใช้เวลาอย่างมีค่า? มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เนื้อหาในตอนนี้คงจะเป็นตอนสุดท้ายในเรื่องของเทคนิคและแนวทางในการบริหารเวลานะครับ หวังว่าเนื้อหาจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคงพอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้างนะครับ ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของ เทคโนโลยีกับการบริหารเวลา ก่อนเลยนะครับ เนื่องจากเรามักจะเข้าใจกันตลอดว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น รวมทั้งทำให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันแล้ว ถ้าท่านพิจารณาดีๆ จะพบว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันกลับทำให้เรากลับกลายเป็นทาสของเทคโนโลยีมากกว่า
Read More

เวลาไม่พอ 'ทำอย่างไร?'

เวลาไม่พอ” ทำอย่างไร? มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คำว่า “เวลาไม่พอ” กลายเป็นคำฮิตที่ติดปากคนทำงานในปัจจุบัน ที่ดูเหมือนว่ามีสิ่งจะต้องทำมากกว่าเวลาที่มีอยู่ ผมเคยไปเจอผู้บริหารระดับกลางแก้ตัวกับผู้บริหารระดับสูงว่า สาเหตุที่ทำงานไม่ทันนั้นเนื่องจากเวลาไม่พอ ผู้อ่านทราบไหมครับว่า ผู้บริหารระดับสูงตอบกลับมาว่าอย่างไร เขาตอบว่า “เมื่อคืนได้นอนหรือเปล่า? ถ้าได้นอนแสดงว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ จะมาบ่นไม่ได้ว่าเวลาไม่พอ” ไม่รู้จะบอกว่า โหดร้ายหรือเป็นสัจธรรม ดีครับ
Read More

เพิ่มเวลาให้ตัวเอง

เพิ่มเวลาให้ตัวเอง โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [9-7-2008] คุณค่าของเวลาสำหรับแต่ละคนนี้แตกต่างกันเหลือเกินครับ เพราะคนที่บริหารเวลาได้ดีก็มักจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่าเวลาของเขานั้นดูจะหมุนช้ากว่าปกติเพราะสามารถทำอะไรๆได้หลากหลายเหลือเกินทั้งๆ ที่มีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่าๆกัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจนกระทั่งไม่มีเวลาพอในการทำงานให้สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ และยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้าก็ยิ่งเห็นว่างานที่ทำนั้นคืบหน้าไปน้อยนิด ทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมคิดว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นไกลอะไร เพราะทั้งหมดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นที่จะกำหนดให้เวลาของเรานั้นเดินไปช้าๆ เพื่อจะได้ทำสิ่งต่างได้ตามเป้า หรือจะปล่อยให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนทำอะไรไม่ทัน วันหนึ่งของเรามีเวลาให้ใช้จริงๆ แค่ 10-12 ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากหักเวลาพักผ่อนนอนหลับ และการทานอาหารในแต่ละมื้อไปแล้ว ซึ่งจำนวนเวลาเท่านี้แต่ละคนก็มีเท่าๆ กันจะแตกต่างกันก็คงไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้สักเท่าไร เคยคิดไหมครับว่าการที่เรามีเวลาจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ หากแบ่งตารางเวลาของเราเป็นช่วงเวลา ช่วงละ 1
Read More

เวลา กับ ความสำเร็จ

เวลา กับ ความสำเร็จ BUSINESS & SOCIETY : ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่องของเวลา นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่อาจจะทำให้ธุรกิจ ประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวก็ได้ กล่าวคือ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น มักจะต้องได้จังหวะเวลาที่เหมาะสม พอดีๆ ไม่ช้าหรือเร็ว เกินไป
Read More

ต่างเวลา ต่างผลลัพธ์

ต่างเวลา ต่างผลลัพธ์ วันที่ : 2 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ บุคคลที่ต้องทำหน้าที่ต่อหน้าผู้อื่น จำนวนไม่น้อยไม่ได้ตระหนักว่า ช่วงเวลาในการพูดมีผลต่อประสิทธิภาพการฟัง ซึ่งในเรื่องนี้ได้ทำให้ผู้พูดล้มเหลวในการพูดมาแล้ว แม้จะเตรียมตัวเป็นอย่างดี นั่นเนื่องจาก ในแต่ละช่วงเวลา ประสิทธิภาพการรับรู้ การมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันนั่นเอง ดังนั้น หากต้องการให้การพูดของเราประสบความสำเร็จ เราควรเรียนรู้ช่วงเวลาที่เราจะพูด เพื่อเตรียมบทพูดและเตรียมความพร้อมในการพูดอย่างเหมาะสม โดยอาจแบ่งเวลาเป็น 5 ช่วง ช่วงแรก ช่วงเช้า
Read More

รู้ว่าทำอะไร ก่อนใช้เวลา

รู้ว่าทำอะไร ก่อนใช้เวลา วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า “ถ้าผมมีเวลาแค่ 4 นาที ในการผ่าตัดคนไข้ ผมจะใช้เวลา 1 นาที เพื่อวางแผนการผ่าตัดให้ดีที่สุด และใช้เวลา 3 นาทีที่เหลือในการผ่าตัด” จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมพบว่า หากเรายอมเสียเวลาส่วนหนึ่งในตอนแรกเพื่อคิดวางแผนให้รอบคอบก่อนจะเริ่มดำเนินการใด ๆ ส่วนใหญ่งานนั้นมักจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ไม่ต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะทำผิดพลาด
Read More

ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา

ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา วันที่ : 29 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ การบริหารเวลาแห่งชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำคัญสำหรับทุกคน เพราะการใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน ถ้าเราใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเห็นคุณค่า ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ ตรงกันข้าม หากเราใช้เวลาอย่างไม่คิด ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย ย่อมเท่ากับทำลายชีวิตตนเองทิ้งไป ที่สำคัญในก้าวแรกสู่ความเป็นเพื่อนกับเวลา คือ การตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เราใช้เวลาอย่างมีเป้าหมาย เป็นความจริงที่ว่า ถ้าไม่มีคำว่า “เป้าหมาย” ย่อมไม่มีคำว่า
Read More

จับเวลาใส่ตาราง วางระเบียบชีวิต

จับเวลาใส่ตาราง วางระเบียบชีวิต วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ เมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมแล้ว เราจำเป็นต้องนำกิจกรรมเหล่านั้นมาใส่ใน “ตารางเวลา” ตารางเวลาของเรา อาจเป็นไดอารี่ หรือ organizer ทั้งในรูปแบบสมุดบันทึก คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรืออาจเป็นโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ตารางเวลาที่ดีควรมีลักษณะสำคัญ ประการแรก “ครบถ้วน” ต้องมีช่องให้เราสามารถจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อจะเห็นภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เราในแต่ละวัน
Read More

คุมตัวเอง ก่อนคุมเวลา

คุมตัวเอง ก่อนคุมเวลา วันที่ : 4 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ แม้ว่า “ตารางเวลา” จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนเวลาอันจำกัดได้อย่างคุ้มค่า ทว่า..ตารางเวลาจะไม่ช่วยอะไร หากเราไม่มุ่งมั่นจริงจังในการ “ทำตาม” หรือ “ควบคุม” ให้ทำตามเวลาที่วางไว้ให้บรรลุผล แท้จริงแล้ว เป็นความจริงที่ว่า คนส่วนใหญ่มักล้มเหลวในการทำตามตารางเวลา ด้วยเหตุผลนานัปประการ อาทิ มีงานด่วน งานเร่ง งานสำคัญเข้ามาแทรกทำให้เราไม่ได้ทำตามตารางเวลา ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด
Read More