เรื่องของการจัดอันดับ โลกในมุมมองของ Value Investor : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในวงการเงินและการลงทุนนั้น มีเรื่องของการประกวดประชัน และการจัดอันดับกันมากมายยิ่งกว่าในวงการอื่นๆ การจัดอันดับจำนวนมากนั้น เป็นเรื่องที่ซีเรียสเอาจริงเอาจังมากเพราะมันหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะได้มาหรือเสียไป หลายๆ เรื่องก็เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าตาหรือการประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ถูกจัดหรือได้รับการจัดอันดับ พูดถึงการจัดอันดับที่สำคัญ และนักลงทุนต้องนำไปใช้มากก็เห็นจะเป็นเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เช่น พวกหุ้นกู้ และพันธบัตร การจัดอันดับแบบนี้เป็นเรื่องที่บริษัทหรือกิจการที่ต้องการออกตราสารหนี้มาขายให้กับประชาชนต้องทำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เพื่อที่จะบอกว่าตราสารหนี้นั้น