เมื่อมีโอกาส “บางคนพยายามมาทั้งชีวิต ก็ไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตนรัก เราคงต้องยอมรับความจริงว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆ และมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้รับโอกาส” การที่เรามีเพียงฝีมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ เพราะหากไม่มีโอกาสให้ได้แสดงฝีมือ ฝีมือนั้นก็คงจะไม่มีความหมาย ในสังคมเราทุกยุคทุกสมัยผมเชื่อว่าเรามือคนเก่งมากมาย เพียงแต่ว่าใครจะได้รับโอกาส ใครจะคว้าโอกาสนั้นๆไว้ แล้วแสดงความสามารถของตนออกมาได้ดีที่สุดเพราะถึงแม้บางคนได้รับโอกาสนั้นๆแล้วก็ตามแต่กลับไม่สามารถแสดงความสามารถของตนออกมาได้ก็คงไม่มีประโยชน์ โอกาสที่ว่านี้อาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของคนเรา บางคนอาจจะได้รับโอกาสโดยที่ไม่รู้ตัว บางคนอาจจะได้รับโอกาสนั้นในเวลาที่ไม่คาดคิด บางคนอาจจะได้รับโอกาสนั้นในเวลาที่ไม่พร้อม แต่เมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วคุณจะทำอย่างไรกับมันหละ “นึกถึงตอนที่เรียนหนังสือ ถ้ามีโอกาสกลับไปคิดว่าคงทำได้ดีกว่านี้” “ได้มีโอกาสไปสอบสัมภาษณ์งาน หลังจากที่ผลสัมภาษณ์ออกมา คุณเคยเกิดความรู้สึกบ้างมั้ยครับว่าหากมีโอกาสได้สอบอีกครั้งคุณจะทำได้ดีกว่านี้” “เมื่อนึกถึงตอนที่ทะเลาะกับแฟน เคยเกิดความรู้สึกบ้างมั้ยครับว่า ถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งเราคงไม่ทำแบบนี้” “เมื่อครั้งที่มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อน เคยเกิดความรู้สีกบ้างมั้ยครับว่า ถ้าย้อนกลับไปได้เราคงไม่ทำแบบนั้น”