เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ไทยรุดหน้า From Bangkokbiznews “เภสัชพันธุศาสตร์” ก็เป็นผลพวงหนึ่งจากการถอดรหัสพันธุกรรม ที่ช่วยให้แพทย์สามารถปรับขนาดการให้ยาได้เหมาะสม รวมทั้งย่นเวลาค้นหาและพัฒนายาใหม่ เภสัชพันธุศาสตร์ หรือ Pharmacogenomics เกิดจากการผสานของเภสัชศาสตร์กับความก้าวหน้าด้านข้อมูลพันธุกรรมหรือจีโนม ที่เน้นลงลึกถึงระดับพันธุกรรม ดีเอ็นเอจนถึงสนิปส์ ซึ่งเป็นความแตกต่างเพียง 0.1% ของรหัสพันธุกรรมมนุษย์ นอกจากจะนำไปสู่การพัฒนายาใหม่ประสิทธิภาพสูง ยาเฉพาะบุคคล ยังเป็นประตูสู่การรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติระดับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ผลงานวิจัยด้านเภสัชพันธุศาสตร์ของไทยปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการแพทย์ของไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โครงการเภสัชพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ทีเซลส์) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล