เทรนด์ธุรกิจ’เป็นมิตรชุมชน’ ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ เทรนด์ธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ในยุคนี้ เรื่องความ “รับผิดชอบต่อชุมชน-ต่อสังคม” ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจด้วย ซึ่งกับเรื่องนี้นั้นธุรกิจของกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือซิเมนต์ไทย กับบริษัท ดาว เคมิคอล ก็เป็นกรณีศึกษา และทาง ดร.มอลลี่ ชาง กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด