เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน ยุคนี้ยามนี้ หากไม่คุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงคงไม่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มีแต่จะเร็วขึ้น แรงขึ้น ทั้งองค์กรและคนทำงานต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมความพร้อม ตั้งหลักให้มั่นคง มิฉะนั้น เราๆ ท่านๆ จะเป็นเหยื่อของกระแสอันเชี่ยวกรากของการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้ตั้งตัว ต้องลื่นไหลไปตามแรงรอบกาย โดยไร้หลักยึดเกาะ ดิฉันได้เห็นตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงขององค์กรชั้นนำระดับโลก สะท้อนจากสถิติของบริษัท Standard & Poor ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจคุ้นเคยกับบริษัท Standard & Poor ซึ่งเป็นองค์กรชื่อดังที่จัดลำดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเสี่ยงของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ล่าสุดได้มีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่างๆ