เมื่อลูกน้องเบื่องาน โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [13-5-2008] นอกจากภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของการเมืองบ้านเรา ทำให้คนทำงานในช่วงนี้ดูแปลกๆ ไปครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเทศกาลหยุดยาวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาหรือไม่ เพราะจนถึงวันนี้เราก็ยังเห็นการลาหยุดต่อเนื่องจากเทศกาลมากมาย หลายๆ คนเลือกลาหยุดระหว่างอาทิตย์เพิ่มอีก 1-2 วันก็กลายเป็นวันหยุดยาว 8-10วันไปแล้ว บางคนจึงเลือกการลาหยุดแบบต่อเนื่อง คือข้ามเทศกาล เช่นจากวันแรงงาน ข้ามไปวันฉัตรมงคล ไปจนถึงวันพืชมงคล ได้วันหยุดเกือบ 2 อาทิตย์ก็มีให้เห็น ที่สำคัญ หากกลับมาทำงานแล้วได้ชาร์จไฟในตัวกลับมาเต็มที่ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่ก็มีบางคนเหมือนกลับจะอ่อนระโหยโรยแรงกลับมา เพราะจุดไฟในตัวไม่ติดแล้ว