สธ.ร้อยเอ็ดเตือนขนม-น้ำอัดลม สาเหตุเบาหวานในเด็ก • อาหาร สาธารณสุขจังหวัด แนะ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ (12 ม.ค).ร้อยเอ็ด/ น.พ.ภาสกร ไชยเศรษฐ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยถึงสภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า พบเด็กประถมกินขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเป็นประจำเพิ่มขึ้น ส่วนเด็กวัยมัธยมถึงอุดมศึกษาดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แต่พบนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการบริโภคเหล้าสูงสุด คือ ร้อยละ 49.72 ในขณะที่นักศึกษาอาชีวศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ถึงร้อยละ 23.59 ส่วนผลการสำรวจเด็กเล่นเกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์