เบาหวานแพ้กาแฟ ชนิดไร้คาเฟอีน ยิ่งชะงัดแรงดีกว่าเพื่อน วารสารการแพทย์สหรัฐฯ ระบุ ผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟ วันละ 3-4 ถ้วย สามารถจะป้องกันโรคลงได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 โดยแต่ละถ้วยลดความเสี่ยงโรคได้ 7%… คณะนักวิจัยพบหลักฐานขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า ชากาแฟสามารถป้องกันโรคเบาหวานแบบที่ 2 ได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟอย่างปลอดคาเฟอีนด้วย เพราะกาแฟไร้ คาเฟอีน กลับมีฤทธิ์แรงกว่าเพื่อน คณะได้พบจากการวิเคราะห์รายงานการศึกษา ซึ่งเกี่ยวพันกับคนจำนวนเกือบ 500,000 คน