รังสีรักษาในเนื้องอกสมอง พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ 1. บททั่วไป เนื้องอกของสมอง มีลักษณะของโรคที่แตกต่างจากเนื้องอกของอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ 1.1 เนื้องอกสมองทำให้เกิดพยาธิสภาพส่วนใหญ่เป็นการลุกลามเฉพาะที่เป็นการทำลายเนื้อสมองโดยตรง เช่น glioblastoma หรืออาจจะไปเบียดเนื้อสมองที่ปกติและเส้นเลือดซึ่งจะทำให้เกิดอาการเช่นพวก meningioma และอาจจะก่อให้เกิดการบวมของสมอง (brain edema) โดยรอบๆ 1.2 เนื้องอกของสมองพบน้อยมากที่จะมีการแพร่กระจายออกนอกสมองและไขสันหลัง ไม่มีการแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง การแพร่กระจายทางกระแสโลหิต สามารถพบได้แต่ก็น้อยมาก 1.3 เนื้องอกสมองพบมากใน 2 ช่วงอายุคือ •